Logo [ Login ]

Nijuuichi Rikihime Kimoto Kensha

picture of dog
Registered Name: Nijuuichi Rikihime Kimoto Kensha
Breeder:
Owner: Alena Tolmacheva Akai Hana Kennel
Kennel:
Sire: Ryuuzan Mukawa Mikami
Dam: Fuji Sachi Howasou
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 6 OCT 2016
Date of Death:
Land of Birth: Japan
Land of Standing: Russia
Size:
Weight:
Colour: White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Siblings:
Juuhachi Riki Kimoto Kensha
Juuroku Tomishouyuu Kimoto Kensha
Pedigree

Nijuuichi Rikihime Kimoto Kensha

Ryuuzan Mukawa Mikami

龍山・鵡川三上
Sakin Sapporo Jouzansou

YUUTOU SAPPORO JOUZANSOU

SACHI SAPPORO JOUZANSOU
Hachijuugo Tennyo Hokkaidou Sano
Yuuta Mukawa Mikami
Yonjuuni Tennyo Hokkaidou Sano
Fuji Sachi Howasou
Nidai Hakuyuu Howasou
Hakuyuu Mukawa Mikami
Sakaehime Tokachi Takashima
Fuji Ikoru Sapporo Karikisou

Syuufuji Youtel Kobayashi

秀不二・羊蹄小林
Shineppu Ikoru Sapporo Touhachi