Pedigree of Hokkaiarashi Sapporo Touhachi
Hokkaiarashi Sapporo Touhachi

Junchitoseou Oosaka Hoshimoto
Kenryuu Atsuuesou
Ryouka Hokkai Umemoto
Toyohime Sapporo Touhachi
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database