Pedigree of Fuji Ikoru Sapporo Karikisou
Fuji Ikoru Sapporo KarikisouSyuufuji Youtel KobayashiFujiteru Youtei Kobayashi
Fuji Sakura Youtei Koabashi
Shineppu Ikoru Sapporo Touhachi
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database