Pedigree of Ura Hiroo Hokushinsou

Ura Hiroo Hokushinsou
Kira Eito Kensha

Musha Sapporo Youzansou
Kunnekiroru Hakodate Asahisou
Sora Sapporo Youzansou

Kitahime Eito Kensha
Kaito Hiroo Hokushinsou
Kie Otaru Kouyousou
Kako Hiroo HokushinsouMomojirou Kitami Natsukisou
Hiyo Hiroo Hokushinsou

Hina Hiroo Hokushinsou
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database