Pedigree of Akira Amico di Boemia
Akira Amico di BoemiaKaito Hiroo HokushinsouShiraru Pinneshiri Sugiyama KenshaHokkai Fuji Sapporo Touhachi
Akuhime Zuryousou Hamada
Sumomo Hiroo HokushinsouChitose Yuu Sapporo Umemoto
Mizuho Hiroo Hokushinsou
Cora Akuri JumeKoujin Pinneshiri Sugiyama KenshaAramine Pinneshiri Sugiyama Kensha
Kouga Pinneshiri Sugiyama Kensha
Allanis Ranní VánekHarry Sumící Krídla
Asumi Hokkai Tajgeta
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database