Pedigree of Tennyo Howasou

Tennyo Howasou
Nidai Hakuyuu HowasouHakuyuu Mukawa Mikami
Sakaehime Tokachi Takashima
Nijuusan Tennyo Hokkaidou SanoHakuyuuzan Kitagunisou
Yukihime Hokkai Takadakensha
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database