Pedigree of Ezo Aku Mutsu Hokujou Souma
Ezo Aku Mutsu Hokujou SoumaMaru Iwamizawa YakataKunnekamui Iwamizava Yakata
Ererushi Hokkai Tanaka
Fujiyuuhime Zuryousou Hamada
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database