Pedigree of Maruto Hokkai Komatsu

Maruto Hokkai Komatsu

Hokkai Hakuyuu Sapporo Hirosawa
Jun Chitoseou Zuryousou HamadaChitoseou Kita Ouu Ishikuro Kensha
Jumme Zuryousou Hamada
Nanajuuichi Tennyo Hokkaidou Sano

Hakuyuu Chitose Kanamori
Qojuuroku Tennyo Hokkaidou Sano

Satohime Hokkai Komatsu

Hakuyuu Chitose Kanamori
Kouyuu Pinneshiri Sugiyama Kensha
Fujihime Yamato Sayamasou
Yuubi Mukawa MikamiYuuta Mukawa Mikami
Nijuusan Tennyo Hokkaidou Sano
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database