Pedigree of Arashi Amaterasu's
Arashi Amaterasu'sDove Czech JakobinAkuri Sumící KrídlaJakob de Takara
Jakobinne Kuriyama Yonebayashiso
Ichi Hime de TakaraKumatarow Kouri
Katsuhime Tomikawatoyoda
Sakurahime Ferris SakkaiGokuu Hokkai KamuiKamuiou Hokkai Kamui
Gouhime Hokkai Kamui
Butchi Ferris SakaiKatsufusa Chitose Kanamori
Machi Kuriteine Kusano
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database