Pedigree of Ezo Pirika Mutsu Hokujou Souma
Ezo Pirika Mutsu Hokujou Souma
This pedigree was generated by Hokkaido Ken Database